CARENZO

Týka sa kúpy používaných dielov

1. Poskytujeme štartovaciu záruku na dobu 10 dní od momentu vyzdvihnutia tovaru, pokiaľ záručné podmienky
    neboli stanovené so zákazníkom inak.
2. Uprednostňujeme výmenu tovaru. Ak nemáme tovar na výmenu, existuje možnosť vrátenia peňazí.
3. V niektorých prípadoch môžeme požadovať písomné vyplnenie reklamačného formulára.
4. Nenesieme náklady na prepravu a na montáž vráteného tovaru, pokiaľ nedôjde k chybe na našej strane.
5. Tovar vrátený poštovou zásielkou, vyzdvihujeme, ako obyčajnú zásielku (ne na dobierku).
6. Tovar na vrátenie/ výmenu musí byť v rovnakom stave, v akom bol u nás kúpený (bez ďalších poškodení/ štrukturálnych zmien
    vzniknutých vinou kupujúceho a bez ingerencie do štruktúry a kvality tovaru.
7. Tovar rezervujeme len pri predchádzajúcom zaplatení záruky. Dobu trvania rezervácie stanovíme individuálne so zákazníkom.
8. Každý tovar je označený. Odstránenie označení alebo plomb je spojené s okamžitou stratou záruky.


sk rg