CARENZO

Dotyczy zakupu części używanych

1. Udzielamy gwarancji rozruchowej na okres 10 dni od momentu odbioru towaru, chyba że warunki gwarancji były ustalone z Klientem w inny sposób.

2. Pierwszeństwu podlega wymiana towaru. Jeśli nie posiadamy towaru na wymianę, istnieje możliwość zwrotu towaru.
3. W określonych przypadkach możemy zażądać pisemnego uzupełnienia formularza reklamacyjnego.
4. Nie ponosimy kosztów transportu oraz montażu zwracanego towaru, chyba że zajdzie ewidentna pomyłka z naszej strony.
5. Zwracany towar drogą wysyłkową, odbieramy jako zwykłe paczki (niepobraniowe)
6. Zwracany/wymieniany towar musi być w takim samym stanie, w jakim został u nas kupiony (bez dodatkowych uszkodzeń/zmian strukturalnych wynikających z winy kupującego oraz bez ingerencji w budowę i jakość towaru).

7. Towar rezerwujemy jedynie przy wcześniejszej zaliczce. Czas trwania rezerwacji ustalamy indywidualnie z Klientem.
8. Każdy towar jest oznakowany. Usunięcie oznaczeń lub plomb wiąże się z natychmiastową utratą gwarancji.regulamin bg2