CARENZO

Týká se koupě používaných dílů

1. Poskytujeme startovací záruku na dobu 10 dnů od okamžiku vyzvednutí zboží, pokud záruční podmínky
    nebyly stanoveny se zákazníkem jinak.
2. Upřednostňujeme výměnu zboží. Pokud nemáme zboží na výměnu, existuje možnost vrácení peněz.
3. V některých případech můžeme požadovat písemné vyplnění reklamačního formuláře.
4. Neneseme náklady na přepravu a na montáž vráceného zboží, pokud nedojde k chybě na naší straně.
5. Zboží vrácené poštovní zásilkou, vyzvedáváme, jako obyčejnou zásilku (ne na dobírku).
6. Zboží na vrácení / výměnu musí být ve stejném stavu, v jakém bylo u nás koupeno (bez dalších poškození / strukturálních
    změn vzniklých vinou kupujícího a bez ingerence do struktury a kvality zboží).
7. Zboží rezervujeme pouze při předchozím zaplacení záruky. Dobu trvání rezervace stanovíme individuálně se zákazníkem.
8. Každé zboží je označeno. Odstranění označení nebo plomb je spojeno s okamžitou ztrátou záruky.


cz rg